Blog

Ljudsko tijelo kao savr?en stroj

Temperatura ljudskog tijela iznosi 36,5 °C do 37°C i ?ovjek je stalno odr?ava bez obzira na vanjske klimatske uvjete. Toplinu kojom odr?avamo svoju ?ivotno bitnu temperaturu dobivamo izgaranjem hrane uz prisutnost kisika. Sva proizvedena toplina ne ostaje u nama, ve? se jednim dijelom predaje okolini.

Kada bismo tijelo savr?eno toplinski izolirali tijelo temperatura bi rasla za pribli?no 1°C/h. U stanju mirovanja proizvedemo oko 80 W energije ili to?nije 1,2W/kg tjelesne mase ?ovjeka.

Izvor te energije je zapravo u procesu izgaranja bjelan?evina, masti i ugljikohidrata uz prisutnost kisika koji udisanjem zraka unosimo u tijelo.

Dakle, i mi smo mala pe? u kojoj stalno plamti tiha vatra. :)

Svaki stupanj vi?e zna?i nepotrebni tro?ak

Za ?tednju energije najva?nije je odr?avati primjerenu sobnu temperaturu. To ne mora uvijek biti temperatura propisana zakonom iako su to ?esto i optimalna rje?enja. Preporu?ljivo je odr?avati sljede?e temperature u stanu:

  • dnevni boravak i radne sobe: 18 do 20°C
  • spava?a soba: 15 do 18°C
  • kuhinja i kuhinja s dnevnim boravkom: 16 do 18°C
  • kupaonica: 22°C

Kako su poslije hrane tro?kovi energije i grijanja najve?i izdatak u doma?instvu, najbolje je ?e??e provjeravati termometar. Mnogi ?e re?i da su to niske temperature, me?utim zimi se u stanu ipak treba adekvatno odjenuti, ?to zna?i da ne?ete sjediti u ko?ulji kratkih rukava.

Zapamtite da sobna temperatura samo za 1°C vi?a od 20°C tra?i ve?i utro?ak energije od 6%. To zna?i da za sobnu temperaturu od 24 do 25°C tro?ite i do 30% energije vi?e nego ?to vam treba.
A to doista nije malo. I svakako nije jeftino.

Za iznos tako u?te?ene energije mo?ete kupiti termometar za svaku prostoriju i tako pratiti stanje svoje okoline i ?ivotnog ambijenta te ?tedjeti ??a sve to bez smanjenja komfora.

粉嫩公主酒酿蛋通过现代科技改良丰胸产品,创新加入了泰国丰胸圣品野葛根提取物,利用国家冻干技术,最大程度的保留了其食物的活性丰胸粉嫩公主酒酿蛋,只针对女性胸部发育研究,效果较之传统酒酿蛋好三倍不止丰胸产品排行榜。粉嫩公主酒酿蛋的配方用料都是经过机构的安全检测认定丰胸产品酒酿蛋,有官方给出的证明,丰胸效果更有保障。